Letní kempy

Pojďte se s námi o prázdninách toulat křížem krážem po zeměkouli. Můžete si vybrat přesně podle svého gusta.

• Jeden kemp trvá 5 dní  každý den od 09:00 do 16:00 hodin

  všechny kempy budou probíhat u nás v cukrářské akademii  pro max. 8 dětí 

Vydejte se s námi na sladkou cestu do Itálie

Vydejte se s námi na sladkou cestu do Francie

Vydejte se s námi na sladkou cestu do Ameriky

Vydejte se s námi na sladkou cestu do naší země